Linehed förskola, Halmstad

Nu bygger vi ännu en förskola. BAB har fått i uppdrag av Halmstad kommun att bygga Lineheds förskola där formen kommer att bli rund. Tanken är att förskolan ska ha tre entréer i tre olika färger. Blått, gult och grönt som ska symbolisera hav, sol och grönska.

Fakta om projektet

BESTÄLLARE

Halmstad kommun

PROJEKT

Förskola med 12 avdelningar

TIDSRAM

Beräknas klart våren 2019

REGION

Halmstad / Halland

KONTAKTPERSON/ RC

Mikael Tovstedt, regionchef Halland. 

 

[faktaruta]

Förskolan ska ha rum för 200 barn fördelade på 12 avdelningar. ”Det är ett spännande och kul projekt som sätter igång inom kort. Vi beräknar att det ska vara klart våren 2019. Känns extra bra att förskolan har en miljöprofil” berättar Mikael Tovstedt, regionchef Halland.