Vi bygger hållbart för framtiden

Vi måste alltid tänka långsiktigt – att möjliggöra människors behov i dag utan att kompromissa med de förutsättningar som morgondagens generation står inför.

”BAB ska ta ansvar för framtiden genom att klimatanpassa ett hållbart bygg- och anläggningsarbete”

BABs hållbarhetsvision

Vad betyder hållbarhet för oss på BAB?

Framtiden erbjuder nya möjligheter för oss att bygga något nytt. Vi på BAB väljer att se på hållbarhet som en helhet som vävs in i allt vi gör och därför ser vi det som en självklarhet att vara med i utvecklingen för att bygga hållbart. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa förutsättningar för att trygga framtidens behov.

För att lyckas behöver vi vara uppfinningsrika och samarbeta och ta ansvar för våra uppdrag och projektgrupper. Vi når framgång med våra beställare och andra samarbetspartners genom att ha förtroende i varandra och se de framtida förutsättningar som en utmaning.

För oss innebär ett ansvarsfullt företagande att varje affär ska vara hållbar, och säker med rätt innebörd för alla inblandade. Varje affär ska vara en säker affär genom att god affärsetik, transparens och hållbarhetstänkande genomsyrar allt vi gör.

Vårt synsätt är det som inspirerar oss

Vi tror att vårt synsätt, hur vi arbetar och vad vi värderar är avgörande för att nå uppsatt mål. Det räcker inte att göra rätt saker, utan det är hur vi gör dem som räknas. Vi ser inte klimatförändringar som ett hot i horisonten de är för oss fullt synliga. Genom att arbeta mot klimatförändringarna skapas stora möjligheter, nya jobb, ny teknik, ekonomisk tillväxt och lägre energianvändning som är till gagn för alla.

För att lyckas med vårt hållbarhetsarbete använder vi oss av våra gemensamma värdegrunder: Förtroende,  Arbetsglädje, Samarbete och Trygghet som bildar FAST

Läs mer om våra värderingar →

Hur jobbar vi med hållbarhet?

BAB tar ansvar i färdplanen för bygg- och anläggningssektorn genom att sätta upp mål för arbetet med hållbarhet. Målen går i samma färdriktning som byggföretagens och LFM30s färdplaner för en klimatneutral värdekedja.

Övergripande inriktningsmål
• Mindre utsläpp av växthusgaser
• Resursoptimering
• Inkludering
• Goda förhållanden på arbetsplatsen

Se vår Hållbarhetsrerovisning för 2020 här

 

Våra hållbarhetsmål

BAB använder styrverktyg för att skapa struktur och för att stimulera ökad lönsamhet. Vårt ledningssystem hjälper oss att möta krav och förväntningar från kunder, myndigheter, medarbetare och övriga intressenter.

Läs mer om våra mål och hur vi ska nå dem →

Miljömässig hållbarhet

Genom att kartlägga en klimatneutral värdekedja i bygg och anläggningssektorn blir målen långsiktiga och hållbara. Därför strävar BAB efter att möjliggöra människors behov i dag utan att kompromissa med de förutsättningar som morgondagens generation står inför.

Social hållbarhet

För oss handlar det om att skapa balans mellan ekonomiska intressen, sociala åtaganden med hållbara ekosystem. Vi går framtiden tillmötes tillsammans med våra kollegor, kunder och samarbetspartners.

Ekonomisk hållbarhet

Vi ser en effektiv användning av företagets resurser för att minimera det ekologiska avtrycket som en förutsättning i omställningen som måste till för att kunna fortsätta att bygga och möjliggöra hållbara bostäder till människor med samma kvalitet som idag. Genom ökad kompetens förväntas kvalitén på utfört arbete att öka. Vilket även genererar ökad lönsamhet.