Vi bygger hållbart för framtiden

VAD BETYDER HÅLLBARHET FÖR BAB?

Vi väljer att se hållbarhet som en helhet som vävs in i allt vi gör. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa förutsättningar för att trygga framtidens behov. Vi bygger hållbart.

Hur jobbar vi med hållbarhet?

BAB tar ansvar i färdplanen för bygg- och anläggningssektorn genom att sätta upp mål för arbetet med hållbarhet. Målen går i samma färdriktning som Byggföretagens och LFM30s färdplaner för en klimatneutral värdekedja.

Vårt hållbarhetsarbete grundar sig i Agenda2030:s tre dimensioner: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Läs mer här

VI HAR EN F A S T KULTUR

Vi tror att vårt synsätt, hur vi arbetar och vad vi värderar är avgörande för att nå uppsatta mål. Det räcker inte att göra saker utan det är hur vi gör dem som räknas.

Vår organisation och vårt arbete genomsyras av våra värderingar: Förtroende, Arbetsglädje, Samarbete och Trygghet.

Läs mer om våra värderingar →

Våra hållbarhetsmål

Vårt verksamhetsledningssystem hjälper oss att möta krav och förväntningar från kunder, myndigheter, medarbete och övriga intressenter samt styr verksamheten mot våra satta mål.

Läs mer om våra mål och hur vi ska nå dem →

Miljömässig hållbarhet

Genom att kartlägga en klimatneutral värdekedja i bygg och anläggningssektorn blir målen långsiktiga och hållbara. Därför strävar BAB efter att möjliggöra människors behov i dag utan att kompromissa med de förutsättningar som morgondagens generation står inför.

Social hållbarhet

För oss handlar det om att skapa balans mellan ekonomiska intressen, sociala åtaganden med hållbara ekosystem. Vi går framtiden tillmötes tillsammans med våra kollegor, kunder och samarbetspartners.

Ekonomisk hållbarhet

Vi ser en effektiv användning av företagets resurser för att minimera det ekologiska avtrycket som en förutsättning i omställningen som måste till för att kunna fortsätta att bygga och möjliggöra hållbara bostäder till människor med samma kvalitet som idag. Genom ökad kompetens förväntas kvalitén på utfört arbete att öka. Vilket även genererar ökad lönsamhet.