Miljömässig hållbarhet

Vi på BAB tar ansvar och arbetar för att minimera miljöpåverkan från vår produktion genom i aktiva val välja bra miljöval på produkter och material samt genom att använda bästa tillgängliga teknik.

Mindre utsläpp av växthusgaser

För att framtida generationer ska kunna få samma livskvalitet som finns idag, behöver alla kompensera för att få tillbaka balansen. Därför är klimatsmarta val en förutsättning för att bibehålla den framgång BAB bedriver idag, i morgon och i framtiden. På BAB gör vi investeringar i ny teknik för att införa förnybar energi i form av solceller på våra kontor och våra större projektkontor och vi satsar på en fossilfri fordonspool.

Resursoptimering

Byggbranschen har länge kännetecknats av höga produktionskostnader och byggprocessen är materialintensiv, det krävs stora mängder resurser för att färdigställa en byggnad eller en konstruktion. Det är därför av stor vikt att resurserna används så effektivt som möjligt för att kapa onödiga kostnader.

Idag har byggkostnaderna nått sådana nivåer att en genomgripande förändring måste till för att vända kostnadsutvecklingen för att det ska bli möjligt att i framtiden utföra en hållbar produktion. Därför tror vi på att resursoptimera och sluta kretsloppet av avfall genom återbruk och materialåtervinning. BAB ser slutna kretslopp av avfall som en förutsättning i omställningen som måste till för att kunna fortsätta att bygga och möjliggöra hållbara bostäder till människor med samma kvalitet som idag utan att utarma jordens naturresurser.