Miljömässig hållbarhet

FÖRNYBAR ENGERI

För att framtida generationer ska kunna få samma livskvalitet som vi behöver vi gör smarta klimatval. BAB investerar i ny teknik för att främja förnybar energi. Sedan 2021 har vi installerade solceller på våra regionkontor. Vi arbetar ständigt för att minska den klimatpåverkan vår verksamhet gör.

FORDONSFLOTTA

BAB arbetar aktivt för att öka andelen eldrivna fordon i vår fordonsflotta och på så sätt reducera användningen av fossila bränslen. Vår fordonsflotta laddas i vårt nätverk av laddstolpar som vi installerat på respektive regionkontor. All energi vi förbrukar kommer från vindkraft.