OM BAB

Vår affärsidé är att vara byggmästaren som på bästa sätt hjälper våra kunder att nå framgång. Vi är lyhörda, ansvarstagande och sätter kunden i fokus.

Vi bygger inte bara hus – Vi bygger förtroende

Vår affärsidé är att vara byggmästaren som på bästa sätt hjälper våra kunder att nå framgång. Vi är lyhörda, ansvarstagande och sätter kunden i fokus.

Vi har ett gammalt hederligt förhållningssätt där ordning, reda och punktlighet är nyckelord. Våra kundrelationer är ofta både starka och långvariga och kännetecknas av ömsesidigt förtroende. Får vi ditt förtroende så lovar vi att förvalta det väl och bygga vidare på det långt efter bygget är klart.

Vårt företags rötter sträcker sig ända tillbaka till 1920-talet, då byggmästare Albin Andersson startade rörelsen. Under tiden har vårt verksamhetsområde utökats, från nordvästra Skåne, till att idag omfatta hela södra Sverige. 

Sedan 2001 ingår BAB bygg AB i BrA Invest-koncernen som är en industriell ägare med ca 1 600 medarbetare med en omsättning på 3,7 miljarder SEK. BrA Invest driver företagande inom industri, bygg/fastighet och handel.

Läs vår företagspresentation här.

”Som anställd känner man sig sedd, delaktig och en del av hela kedjan. Och alla delarna i BABs kedja är viktiga oavsett vilken funktion man har”

Värdegrund

Våra värderingar har varit avgörande i organisationen alltsedan den grundades. Vår gemensamma värdegrund styr det dagliga arbetet och respekteras och delas av alla medarbetare i företaget. Hos oss är det viktigt att våra medarbetare får möjlighet att växa och utvecklas. Det är då man kan göra ett bra jobb och trivas på sitt arbete.

BAB är företaget som känner ansvar för framtiden och dess utmaningar. Vår ambition är att vara med och skapa en tillväxt som inte drabbar framtida generationer.

Värderingar

Förtroende

Vi bryr oss om och lyssnar till våra kunder och medarbetare. Vi har en rak och ärlig kommunikation, en förutsättning för att bygga och förvalta förtroende. Vi har en öppen kultur vilket minimerar ryktesspridning, missförstånd och desinformation.

Arbetsglädje
Vi skapar förutsättningar för bra relationer. Vi är måna om att alla ska trivas. Vi jobbar hela tiden för att utveckla arbetsglädjen som leder till bättre samarbete, nöjdare kunder och ökad lönsamhet.

Samarbete
Vi ser till att alla förstår och respekterar varandras roller. Alla ska ha samma målbild och handlingsplan. Vi är öppna, ärliga och visar respekt oavsett vem vi möter.

Trygghet
Vi håller vad vi lovar. Vi tror på öppenhet och transparens. Istället för ensidig feedback väljer vi att se utmaningar som gemensamma . Alla ska ha möjlighet att påverka..

Läs mer om våra värderingar och se våra lediga tjänster.
Vi tar även emot spontanansökningar therese.persson@babbygg.se

BAB i siffror

230 anställda
1 miljard i omsättning
7000 projekt om året
200 bostadsproduktioner
30 skola, vård och fritid
50 industri och logistik

Hållbarhets-rapport 2022