Projekt Ejder 14

Beställare: 3Hus | Projekt: Ejdern 14 | Omfattning: Totalentreprenad | Tidsram: Inflyttning Oktober 2020 | Region: NV Skåne

Välplanerade och lättillgängliga lägenheter skapade efter de senaste rönen. Breda dörrar. Bara trösklar där det behövs och då är de låga och avfasade. Gott om plats på båda sidor om sängen. Hiss från markplan och automatisk dörröppning till tillgänglig entré, miljöhus samt utrymme för rullstolar.

38 lägenheter med 1, 2 eller 3 rok

PROJEKTSTATUS


Kommande
Pågående
Avslutat