Facklan 1

Beställare: Helsingborgs Stad Fastighetsförvaltningen Omfattning: Generalentreprenad Region: NV Skåne

Ovanför Stenbocksgatan i Helsingborg bygger BAB ett nytt storkök med tillhörande matsal på Wieselgrensskolan. Objektet avser nybyggnation av Storkök & matsal för F-9 klassare. Köket skall klara ca 800 portioner mat per skoldag. Byggnaden skall byggas med stålstomme och utfackningsväggar.

PROJEKTSTATUS


Kommande
Pågående
Avslutat

20201011 Anläggnings arbetat

2020-12-18