Projekt Facklan 1

Beställare: Helsingborgs Stad Fastighetsförvaltningen | Projekt: Facklan 1 | Omfattning: Generalentreprenad | Tidsram: Augusti 2020-september 2021 | Region: NV Skåne

Ovanför Stenbocksgatan i Helsingborg, bygger BAB ett nytt storkök med tillhörande matsal på Wieselgrensskolan.

 

Objektet avser nybyggnation av Storkök & matsal för F-9 klassare. Köket skall klara ca 800 portioner mat per skoldag.

Byggnaden skall byggas med stålstomme och utfackningsväggar. Och kless med ett skärmtegel.

PROJEKTSTATUS


Kommande
Pågående
Avslutat

20201011 Anläggnings arbetat

2020-12-18