Getapeln 1

 Beställare: 3Hus| Projekt: Getapeln 1| Omfattning: Totalentreprenad| Tidsram: Oktober 2021 – Vintern 2022 | Region: NV Skåne

Nybyggnad av sex friliggande huskroppar med olika antal lägenheter.
Antal våningar är 2 st och totalt ska det byggas 24 st lägenheter med tillhörande FRD.

PROJEKTSTATUS


Kommande
Pågående
Avslutat