Hjärnarps Idrottshall

 Beställare: Ängelholmslokaler| Projekt: Hjärnarps idrottshall | Omfattning: Totalentreprenad| Tidsram: September 2022 | Region: NV Skåne

Ny idrottshall med tillhörande grön- och parkeringsytor samt grusplan som även ska kunna användas som parkeringsplats vid större evenemang i idrottshallen. Förlaga för Hjärnarps idrottshall är Västergårdshallen i Helsingborg som är uppförd i två våningar med en total yta på 2064 kvm

PROJEKTSTATUS


Kommande
Pågående
Avslutat