Bygget av de 32 nya lägenheterna, kv Ejdern vid Pinnågatan i Örkelljunga går enligt planerna.

Husen ligger i ett centralt beläget bostads- och handelsområde i Örkelljungas tätort omgiven av vacker natur där Pinnån rinner runt knuten.

– Projektet löper på som planerat. Vi har murat klart och börjat måla invändigt i hus nr 1. I hus nr 2 är vi igång med att gipsa invändigt och mura utvändigt. Vi räknar med inflyttning under maj månad, berättar platschef Mathias Karlsson.