I november är det inflyttning i den nyrenoverade byggnaden som ger fler platser åt Ljungaskog ungdomshem i Örkelljunga, där BAB står för utförandeentreprenaden. 

[faktaruta]

– Ombyggnationen startade i okt 2016 där vi började med att riva bort allt som fanns inuti byggnaden. Endast ytterväggarna stod kvar. Vi bygger även en ny idrottshall samt renoverar deras centralkök. Beställare är Specialfastigheter berättar Robert Nävermyr, Entreprenadingenjör för BAB i NV Skåne.

I fredags var det dags för invigning. Generaldirektör för SIS (Statens institutionsstyrelse) Kent Ehliasson fick äran att klippa bandet i sällskap av Institutionschef Patrik Jansson. Efteråt fick gästerna möjlighet att gå husesyn.

– Jag är mycket nöjd med ombyggnationen. Vi har väntat i 6 år på den här renoveringen. Det här innebär att vi kan erbjuda fler platser, behovet är stort, säger Patrik Jansson.