De kommande åren gör Region Skåne en omfattande investering i utveckling och modernisering av Helsingborgs sjukhusområde. Målet är förbättrad vård och arbetsmiljö och ett akutsjukhus som är väl rustat att möta framtidens krav.

– Den befintliga huvudbyggnaden ska renoveras för att bl a få ljusa lokaler, enkelrum, och en toppmodern neonatalavdelning säger Keld Aarbye platschef, region NV Skåne.

– Här, där vi står nu, är vårt uppdrag att bygga nya enkelrum. Vi har precis avslutat ett projekt som innebar att flytta el/tele/drift för hela sjukhuset då lokalerna och anläggningen ska moderniseras. Intressant att få följa detta omfattande projekt och vara en del av det. Att förbättra vården är jätteviktigt, ligger i allas intresse, avslutar Keld.

– Efter min pratstund med Keld erbjuder sig några av våra hantverkare att visa mig runt så att jag får se vad BAB gör. Blir imponerad av allt de har åstadkommit och ska göra framöver. När killarna berättar mer ingående om planerna för det nya sjukhusområdet, är jag väldigt tacksam för att Region Skåne valt att göra denna investering, Lotta Källmark marknad/kommunikation, BAB