BAB har i samarbete med systerbolaget Fastighet AB 3Hus och LINK arkitektur tilldelats markanvisning för kvarteret Fregatten på Råå strax utanför Helsingborg. På det 16 000 kvm stora planområdet planeras det nu för ca 60 lägenheter, 14 radhus, butikslokal och orangeri.

-Tillsammans med LINK arkitektur har vi tagit fram ett helhetsförslag som kommer att göra Rååborna stolta och vi ser fram emot att göra Fregatten till ett av Råås mest attraktiva kvarter. Tillsammans med vårt systerbolag BAB  och dess produktionsresurser i ryggen, har vi ett stort kunnande och bred kompetens inom alla typer av bebyggelse, säger Christer Andersson, vd på Fastighets AB 3Hus.

Kvarteret Fregatten blir en helt ny del av Råå med närhet till grönområden, havet och en historisk bykärna. Tanken är att ta avstamp i områdets historia som fiskeläge och dess småskalighet med variationsrik bebyggelse. 

– Ambitionen har varit att skapa byggnader som genom ett tydligt tema skapar en helhet men samtidigt tillåter variation för att ge liv åt kvarteret, säger Marius Lorentzen, uppdragsansvarig arkitekt på LINK arkitektur. 

– Vi är naturligtvis väldigt glada att få vara en del av detta projekt. Vi ser fram emot att samarbeta med LINK arkitekter som bland annat tagit fram långsiktigt hållbara lösningar för att återvinna regnvatten, helt i linje med BAB´s mål att bygga miljöanpassat och energieffektivt, säger Kenneth Andersson, vd på BAB.