Under hösten 2015 inledde vi vårt projekt på Hansacompagniet i Malmö där vi har gjort omfattande ombyggnadsarbete i gallerians två hus, Stadt Hamburg och Lübeck. Vi har gjort samtliga form-, armerings- och gjutningsarbete. Vi gjorde också undergjutningar och murningsarbete i samband med montage av smide, som vi dessutom brandinklädde. Vi har även samordnat alla håltagningar, smidesarbeten och montering av fasadpartierna. Vårt arbete på Hansa ska vara klart i slutet av oktober 2016.