I kvarteret Strimman på Filborna i Helsingborg är vi nu i full gång med grundarbetena för etapp två av de fyra bostadshusen vi bygger för beställaren HP Boendeutveckling. Vi planerar för att vara klara för inflyttning i augusti/september 2017. Samtidigt är vi på väg att färdigställa de 40 första lägenheterna i etapp ett, som ska vara klara i februari 2017.