Takläggningen pågår för fullt på Ringstorpsparkens förskola där vi är generalentreprenörer Takmaterialet är av Derbigum NT som är miljövänligt. Den nya förskolan kommer att ha 7 avdelningar för totalt 150 barn. Det blir en tegelbyggnad i två plan med solpaneler på taket.

På gården byggs ett miljöhus och förråd i skivmaterial och sedumtak. ”Känns mycket bra att få bygga ännu en förskola där vår beställare, Fastighetsförvaltningen i Helsingborg valt att prioritera miljövänliga material” säger Roger Wilhelmsson, Entreprenadingenjör hos BAB.