Bygget av Lineheds förskola i Halmstad går framåt. Skolan ligger i bostadsområdet Linehed med gångavstånd till Halmstad centrum. Projektet innebär en om- och tillbyggnad för att klara av det ökade elevantalet. Skolan ska ha rum för 300 elever.

Tills dess bygget är klart kommer eleverna att flytta in i tillfälliga lokaler. Projektet är en generalentreprenad och kontraktssumman är på ca 65 MSEK. I början av 2018 startade bygget och beräknas vara klart i maj 2019.

Simon Prodenius, arbetsledare BAB Halland ger oss en uppdatering;
– Nu är fasaderna murade och taken lagda. I köket pågår den invändiga murningen för fullt och om några veckor är det dags att börja kakla och montera kylrum

– Invändigt i den del där skolsalarna ligger, pågår gipsning av tak och inom kort börjar vi regla upp innerväggarna.

– Känns också kul att Halmstad Kommun gett oss förtroendet att bygga Lineheds förskola som ligger bredvid. Bygget av förskolan är också i full gång och beräknas vara klart ungefär samtidigt som skolan, avslutar Simon.