Båstad Kommun väljer än en gång oss som 1:a leverantör på sitt Ramavtal gällande Byggservice. “Vi är oerhört glada att vi får förnyat förtroende av Båstad Kommun” säger Rickard Svensson som är Regionchef för NV Skåne.

[faktaruta]