BAB har ingått ett samarbete, s.k partnering / samverkansentreprenad med AB Höganäshem som idag är ett bostadsbolag med ca 1400 lägenheter.

– Rickard Svensson, regionchef NV Skåne berättar. Partnering innebär att vi tillsammans med Höganäshem utformar byggnadernas gestaltning, planlösningar och tekniska system.

– I ett av Höganäshems mest attraktiva bostadsområden, Månstorp som ligger centralt samt ett stenkast från havet är det tre st flerbostadshus totalt ca 50 hyreslägenheter som ska byggas. Två av dem kommer att bli trygghetsboende. Det innebär ett boende med egen lägenhet, hög tillgänglighet samtidigt som det finns gemensamhetsutrymmen för social samvaro. Planerad byggstart i Q4 2018 avslutar Rickard.