Bygget av de två de två nya bostadshusen med fem respektive fyra våningar, sammanlagt 57 lägenheter är nu igång. Husen ska ligga i kv Kronborg, Malmö och det är MKB som är beställare.

– Vi ska bygga dem så att de smälter in i den befintliga bebyggelsen. Meningen är att de ska likna de så kallade boogiehusen som finns inom kvarteret idag. De är ett bra läge då det är nära till både centrum och pildammsparken. Just nu pågår rivningsarbete och i maj 2019 ska det vara färdigställt, säger Mats Nordgren, platschef region Malmö.