S:t Jörgens skola ligger i centrala Helsingborg och här går cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan är en av Helsingborgs äldsta och var i stort behov av renovering. I december 2015 påbörjades ombyggnationen av huvudbyggnaden och i januari 2018 flyttade eleverna tillbaka in i den ”nya” skolan.

Utöver renoveringen av huvudbyggnaden skall även en tillbyggnad sammankopplas med huvudbyggnadens södra fasad. Tillbyggnaden kommer att innehålla lokaler för undervisning och administration samt hiss.

– BAB har fått i uppdrag av Fastighetsförvaltningen i Helsingborg att göra tillbyggnaden. Det är en generalentreprenad med en kontraktssumma på ca 15 milj SEK. Bygget går enligt planerna och beräknas vara klart under våren 2019 berättar Fredrik Hallberg, platschef region NV Skåne.

– På rasterna är det fullt ös på skolgården och många av barnen är naturligtvis nyfikna och kommer förbi och pratar med oss. Det piggar upp avslutar Fredrik och skrattar.