Bygget av de två hyreshusen, kv. Ejdern, (32 lägenheter) i centrala Örkelljunga är snart klara för inflyttning. Det är ett centralt beläget bostads- och handelsområde i Örkelljungas tätort med naturen och den vackra Pinnån intill.

Beställare är vårt systerbolag 3Hus fastighets AB som har tecknat en avsiktsförklaring med Örkelljunga kommun avs. kv. Ejdern. Carina Zachau, Kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen i Örkelljunga säger;
– Vi ser en framtid med hela Ejdern att utvecklas till den stadsnära bebyggelse som hela tiden varit avsikten. Vi skapar en närhet till affärer, kommunikationer, vårdcentral samt Pinnån med fantastisk miljö och möjlighet till rekreation för våra boende. Det är en styrka för Örkelljunga att det finns en framtidstro och att det finns företag som är beredda att investera och skapa arbetstillfällen vilket i sig utvecklar kommunen.

– Vi märker att det finns ett stort intresse för de nybyggda husen. Med tanke på närheten till både natur, affärer mm så är det fullt förståeligt. Känns bra att få vara en del i utvecklingen av regionen, säger Mathias Karlsson, platschef.