Nu är vi igång med Västergårdshallen i Helsingborg. Det här är ett projekt beställt av Fastighetsförvaltningen i Helsingborg och omfattar en ny idrottshall med fritidslokaler och anläggningen av en stor parkeringsplats. En totala byggytan är hela 1750m² och byggnaden består av en stålstomme, plåtväggar och betongbjälklag. Arbetet påbörjades i slutet av september 2016 och ska stå klart innan semestern 2017.