Bygget av de 32 nya lägenheterna, kv Ejdern vid Pinnågatan går enligt planerna. Det är ett centralt beläget bostads- och handelsområde i Örkelljungas tätort med planerad Inflyttning i Juni 2018.

[faktaruta]

När jag besöker bygget är det full fart. Det är två hus som ska byggas, vilket görs parallellt. Jag träffade arbetsledare Felix Andersson som visade mig runt på byggarbetsplatsen. Det ena huset hade redan stommen klar för två våningar av fyra. Felix berättade att de gjuter betongplattorna själva på plats och att allt går enligt tidplan.

Beställare är vårt systerbolag 3Hus fastighets AB som har tecknat en avsiktsförklaring med Örkelljunga kommun avs kv Ejdern. På 3Hus hemsida skriver man bland annat:

Under 2016 tecknades en avsiktsförklaring med Örkelljunga kommun avs kv Ejdern, ett centralt beläget bostads- och handelsområde i Örkelljungas tätort.

Parter har gemensamt intresse av att tillskapa centralt och naturnära belägna bostäder inom Örkelljungas tätort som en del i utvecklingen av regionen. Avsikten är att uppföra intressanta, ändamålsenliga och moderna bostäder med olika upplåtelseformer samt eventuella lokaler för kontor, handel och offentlig verksamhet.

I delar av området finns detaljplanelagda tomter som med mindre förändringar redan blivit byggklara. Övriga området ska detaljplanläggas och i processen kommer båda parter vara delaktiga och gemensamt verka för att skapa en så bra och flexibel slutprodukt som möjligt, varefter 3Hus bereds möjlighet projektutveckla över tid i marknadsmässigt lämplig byggnationstakt. En utveckling i ett tiotal etapper med möjliga 250 bostäder.

Carina Zachau, Kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen i Örkelljunga säger,”Vi ser en framtid med hela Ejdern att utvecklas till den stadsnära bebyggelse som hela tiden varit avsikten. Vi skapar en närhet till affärer, kommunikationer, vårdcentral samt Pinnån med fantastisk miljö och möjlighet till rekreation för våra boende. Det är en styrka för Örkelljunga att det finns en framtidstro och att det finns företag som är beredda att investera och skapa arbetstillfällen vilket i sig utvecklar kommunen”

Sammanfattningsvis så känns det mycket bra att få vara en del i utvecklingen av regionen och skapa arbetstillfällen, vilket är helt i linje med BAB´s värderingar.

Lotta Källmark