Triangeln

Vid Industrigatan där de gamla buss- och spårvagnshallarna låg hittar du kvarteret Triangeln i Miatorp, Helsingborg. Här är bygget av två 17 våningshus i full gång. Tomten som ägs av Riksbyggen ligger mellan Råå och Planteringen – ett perfekt läge med tillgång till bra kommunikationer, hela centrums erbjudande och bad på Råå.

Totalt ska det byggas ca 600 nya bostäder på hela tomten, projektet Triangeln inrymmer 188 hyresrätter i varierande storlekar med 1-4 RoK.

– Projektet genomförs som en totalentreprenad. Vi har tagit fram handlingar och underentreprenörer, vi bär samordningsansvaret och tar fram ritningar och projekterar. I dagsläget är vi långt komna, projekteringen är färdig och hyreshusen förväntas stå färdiga till hösten 2020, berättar Johan Rundgren som är Arbetsplatschef på Projektet Triangeln.

Vad är det som utmärker det här projektet tycker du?

– Det är framförallt höjden. Nästan alla som flyttar in här kommer få havsutsikt över sundet, Danmark och Ven. Är det klart väder ser man hela vägen till Öresundsbron och gamla Barsebäck. Husen kommer att ikläs plåtfasad i guldmetallic, det är lite annorlunda. De flesta lägenheter får balkong, halva kommer att vara inglasad och halva kommer att vara öppen. På bottenplan ska det finnas bastu och gemensamhetslokaler samt två affärslokaler – en i varje hus, säger Johan.

Hela projektet har en miljöklassificering som vi måste anpassa oss efter – SundaHus. Det innebär att det inte får användas några material som inte är godkända. Det finns A, B, C och D klassificering och vi får bara använda produkter som klarar A eller B. I deras webbaserade register kan vi söka på produkter för att veta vad som är godkänt och inte. På så sätt kan vi fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

PROJEKTSTATUS


Kommande
Pågående
Avslutat

Vilka utmaningar har ni stött på under projektets gång?

– En utmaning när man ska gjuta på de översta våningarna till ett så här högt hus är till exempel att det inte finns någon betongpump som är så pass stor att det går att pumpa upp betongen dit. Då har vi fått ta hjälp av kranen och köra upp betongen i bask istället. Likadant med bygghissar och ställningar, i det här fallet fick vi ha gott om infästningar och bra hjälp av våra underentreprenörer. Det är mycket att ta hänsyn till och logistiken blir en viktig faktor för att lyckas, förklarar Johan.

– Bärigheten i marken var en annan utmaning som stöttes på tidigt i projektet. Men eftersom vi är en totalentreprenad och har i vårt dna att lösa alla typer av problem har vi samarbetat med Riksbyggen och hittat kostnadseffektiva lösningar.
– Vi är oerhört glada att Riksbyggen har gett oss förtroendet och ser fram emot fler samarbeten med dem, avslutar Johan Rundgren, Arbetsplatschef på Projektet Triangeln.

På kvarteret triangeln är det fullt upp just nu.

Fasadarbetena är klara och våra fasadklättrare håller på att rivas.
Måndag 4 Maj inleds slutbesiktningar av de första 47 lägenheterna.

Invändigt håller vi på att färdigställa de två översta planen och vi beräknar vara klara med samtliga byggjobb strax innan semestern.
Finplaneringen av marken startar vecka 19 och pågår till i mitten av augusti.
Projektet fortlöper alltså precis enligt plan.

Triangeln Helsingborg