Samverkansentreprenad med Höganäshem

I början av juni var det dags för en s.k startworkshop för alla inblandade parter gällande byggprojekt Folkparken etapp 2 och 3 i Höganäs. Projektgruppen som består av Höganäshem, BAB, Prenad el, Prenad vs, Bravida ventilation, Wilhelmssons Mark och Anläggning BAB, Möllers arkitekter samt Sweco konstruktion, deltog i workshopen.

Det är BAB och Höganäshem som har ingått ett s.k partnering/samverkansentreprenad, vilket innebär att BAB tillsammans med Höganäshem utformar byggnadernas gestaltning, planlösningar och tekniska system.

– Målet med workshopen var bland annat att få en förståelse för samverkan som arbetssätt, formulera ett gemensamt måldokument och lära känna varandra. Att träffas och stämma av förväntningar och mål är oerhört värdefullt vid ett sådant här stort partneringprojekt säger Fredrik Ljung, arbetschef BAB NV Skåne.

– Vi har som målsättning att bygga 3 st flerbostadshus totalt ca 50 hyreslägenheter på området Folkparken i Höganäs. Två av dem kommer att bli trygghetsboende och ett hus som ett ”vanligt” flerbostadshus, berättar Rickard Svensson, regionchef BAB NV Skåne.