Spira

 Beställare: 3Hus| Projekt: Spira| Omfattning: Totalentreprenad| Tidsram: September 2021 – Våren 2023 | Region: NV Skåne

Byggnaden, om ca 7 800 kvm i 16 våningar, ska inrymma bostadsrätter samt lokaler för att nå allmänheten och balansera utbudet i området. Med Spira skapar vi ett urbant landmärke bestående av en byggnad som mjukt trappar sig upp från 3 till 16 våningar.

Spira blir Drottninghögs nya landmärke och utgör en del av H22

PROJEKTSTATUS


Kommande
Pågående
Avslutat