Kv. spiran

 Beställare: MKB| Projekt: Kv. Spiran| Omfattning: Totalentreprenad| Tidsram: Start Mars 2021| Region: Malmö

Kv Spiran ligger ute i Limhamn och innehåller 139st lägenheter med tillhörande lokaler i markplan och ett underjordiskt garage.
Projekteringen kommer starta omgående och leverans av färdigställt projekt med etappvis överlämning från Q4-2022 till Q1 2023.
 
Regionchef Daniel Malm menar att projektet kommer rätt i tiden och det är väldigt positivt för vår region i Malmö

PROJEKTSTATUS


Kommande
Pågående
Avslutat