FASTIGHET

Fastighet AB 3Hus är vårt systerbolag med affärsidé att utveckla och förvalta fastigheter för långsiktigt ägande. Personligt engagemang och korta beslutsvägar driver oss framåt tillsammans med viljan att hjälpa till och utveckla samhället genom ändamålsenliga kvalitativa bostäder och kommersiella lokaler.

Tillsammans med 3Hus har vi mycket stort kunnande och bred kompetens inom alla typer av bebyggelse.

KONTAKT