Bostadshus i Helsingborg

Efter drygt 1,5 år står 4 stycken 5-våningshus färdiga norr om Filbornavägen och söder om koloniområdena Sommarbyn Tornet och Brytstugan i Helsingborg.

Fakta om projektet

BESTÄLLARE

HP Boendeutveckling AB

PROJEKT

Fyra st 5-våningshus

OMFATTNING

67 miljoner

STATUS

Avslutat

TIDSRAM

1 och ett halvt år

REGION

Helsingborg / NV Skåne

KONTAKTPERSON/ RC

Johan Rundgren, platschef

 

Husen är speciella då de består av källare och mellan huskropparna finns ett underjordiskt garage. Sammanlagt är det 80 lägenheter. Det är HP Boendeutveckling AB som är beställare och kontraktssumman slutade på 67 miljoner kr.

- Ett spännande och stort projekt. Det har gått bra men naturligtvis har det funnits en del utmaningar längs vägen. Det i sin tur har gjort att vi har lärt oss mycket och känner oss trygga i att klara av stora bostadsprojekt, säger Johan Rundgren, Platschef.