Bygget av de 32 nya lägenheterna, kv Ejdern går enligt planerna!

Bygget av de 32 nya lägenheterna, kv Ejdern vid Pinnågatan i Örkelljunga går enligt planerna.

Fakta om projektet

BESTÄLLARE

3Hus Fastighets AB

PROJEKT

2 hus - 32 lägenheter

ENTREPRENADSFORM

Totalentreprenad

OMFATTNING

38 miljoner kr

STATUS

Avslutat

TIDSRAM

Färdigställt maj 2018

REGION

NV Skåne

KONTAKTPERSON/ RC

Rickard Svensson, regionchef NV Skåne

 

Husen ligger i ett centralt beläget bostads- och handelsområde i Örkelljungas tätort omgiven av vacker natur där Pinnån rinner runt knuten.

- Projektet löper på som planerat. Vi har murat klart och börjat måla invändigt i hus nr 1. I hus nr 2 är vi igång med att gipsa invändigt och mura utvändigt. Vi räknar med inflyttning under maj månad, berättar platschef Mathias Karlsson.