Landskronahem valde oss gällande ramavtal för byggentreprenad

Landskronahem, som är det största bostadsföretaget inom Landskrona stad valde BAB gällande ramavtal för byggentreprenad. Det är ett kommunalt AB som äger och förvaltar ca 2700 lägenheter.