Linehed förskola, Halmstad

Nu bygger vi ännu en förskola. BAB har fått i uppdrag av Halmstad kommun att bygga Lineheds förskola där formen kommer att bli rund. Tanken är att förskolan ska ha tre entréer i tre olika färger. Blått, gult och grönt som ska symbolisera hav, sol och grönska. Förskolan ska ha rum för 200 barn fördelade på 12 avdelningar.

Fakta om projektet

BESTÄLLARE

Halmstad kommun

PROJEKT

Förskola med 12 avdelningar

ENTREPRENADSFORM

Samordnad Generalentreprenad

OMFATTNING

Drygt 48 MSEK

STATUS

Pågående

TIDSRAM

Beräknas klart våren 2019

REGION

Halmstad / Halland

KONTAKTPERSON/ RC

Mikael Tovstedt, regionchef Halland. 

 

- Det är ett spännande och kul projekt som beräknas vara klart våren 2019. Känns extra bra att förskolan kommer att ha en miljöprofil, viket går helt i linje med BAB´s mål - att bygga miljöanpassat och energieffektivt som skapar förutsättningar för en hållbar utveckling. I detta fallet innebär det bland annat miljövänliga material och solpaneler på taket, berättar Mikael Tovstedt, regionchef Halland.