Förskola i Ödåkra

Nu är vi i full gång med bygget av en ny förskola i Ödåkra. Vi är generalentreprenörer och beställare är fastighetsförvaltningen i Helsingborg.

Fakta om projektet

BESTÄLLARE

Fastighetsförvaltningen i Helsingborg

ENTREPRENADSFORM

Generalentreprenörer

OMFATTNING

Förskola på 6 avdelningar

REGION

NV Skåne

KONTAKTPERSON/ RC

Roger Wilhelsson

 

[faktaruta]

Projektet omfattar nybyggnad av en förskola på 6 avdelningar som planeras att rymma ca 120 barn. Vi bygger en tegelbyggnad i två plan med en indragen tredje våning (penthouse) och sedumtak samt ett miljöhus och ett förråd på gården, också dem med sedumtak. "Då BAB har stort fokus på att bygga miljövänligt känns det extra bra när vi får uppdrag som dessa " säger Roger Wilhelsson, Entreprenadingenjör hos BAB.