Nu bygger vi ännu en förskola I Helsingborg där miljövänligt material prioriteras

Takläggningen pågår för fullt på Ringstorpsparkens förskola där vi är generalentreprenörer Takmaterialet är av Derbigum NT som är miljövänligt. Den nya förskolan kommer att ha 7 avdelningar för totalt 150 barn. Det blir en tegelbyggnad i två plan med solpaneler på taket.

Fakta om projektet

BESTÄLLARE

Fastighetsförvaltningen Helsingborg

PROJEKT

Nybyggnation av förskola

ENTREPRENADSFORM

Generalentreprenad

OMFATTNING

Ca 31 MSEK

STATUS

Pågående

TIDSRAM

Nov 2016 - feb 2018

REGION

NV Skåne

KONTAKTPERSON/ RC

Rickard Svensson, regionchef NV Skåne

 

På gården byggs ett miljöhus och förråd i skivmaterial och sedumtak. ”Känns mycket bra att få bygga ännu en förskola där vår beställare, Fastighetsförvaltningen i Helsingborg valt att prioritera miljövänliga material” säger Roger Wilhelmsson, Entreprenadingenjör hos BAB.