Nytt 6 våningshus I bostadsområdet Linero och kv Eddan ger fler studentrum I Lund

Vi är i full gång med bygget av ett nytt 6 våningshus i bostadsområdet Linero och kv Eddan i Lund.  Huset kommer att bestå av 57 studentrum och 19 enrumslägenheter. Bygget går enligt plan och beräknas vara klart den 30/4 2018.

Fakta om projektet

BESTÄLLARE

Lund Eddan 5 AB

PROJEKT

Bostäder och Studentlägenheter

ENTREPRENADSFORM

Totalentreprenad

OMFATTNING

35 msek

STATUS

Avslutat

TIDSRAM

Färdigställt maj 2018

REGION

Malmö

KONTAKTPERSON/ RC

Stefan Rosenlöf, Regionchef Malmö