Brf NEO, Davidshall

 Beställare: Riksbyggen  Region: Malmö

Åt beställare Riksbyggen upprättade BAB ett nytt bostadshus samt renoverade det gamla polishuset mitt i centrala Malmö.

Det gamla polishuset vid Davidshallstorg i centrala Malmö har byggts om till lägenheter. I Brf NEO Davidshall finns 122 lägenheter i storlekarna 24-188,5 kvm och 1-5 rum och kök. Husen är mellan fem till åtta våningar höga. Bostäderna ligger dels i det gamla polishuset som är byggt på 1930-talet och i nybyggda hus på innergården. Överst i samma hus finns en gemensam takterrass med utsikt över Malmös takåsar.

Läs mer om projektet på Riksbyggens hemsida: https://www.riksbyggen.se/kommun/referensprojekt/bostadsratter-riksbyggen/skane/referensprojekt-brf-neo-davidshall/

 

“Omvandlingen av det gamla polishuset i Malmö till bostäder är ett ambitiöst och komplext projekt, som balanserar gammalt med nytt och där hög täthet ställs mot skarpa krav på dagsljus och tillgänglighet.”

 

Brf Neo belönades med Stadsbyggnadspriser och Gröna Lansen år 2022.

Juryns motivering till Stadsbyggnadspriset lyder:

“När vi stiger in på innergården till det före detta polishuset, hörs ett spontant wow. Här i de mest centrala delarna av Malmö har 122 nya bostäder tillkommit – och det syns knappt från gatan. Detta är ett både ambitiöst och komplext projekt som balanserar gammalt med nytt och där hög täthet ställs mot skarpa krav på dagsljus och tillgänglighet. Den kulturhistoriskt värdefulla byggnadens rustika kvaliteter är intakta liksom fasadens karaktäristiska rådhusvin. De nya byggnaderna kontrasterar mot den gamla med sina ljusa putsade fasader. Här reflekteras det värdefulla dagsljuset ner på gården och silas genom transparenta lager av sirliga balkongfronter, växtlighet och spröjsar, och skapar på så sätt en privat, lugn och ljus inomhussfär för de boende. Allt detta tillsammans ger denna oväntade wow-effekt, när vi kliver in från Davidshalls torg.”

Juryns motivering till Gröna Lansen lyder:

“Resurseffektiva Neo utmanar komplexiteten i dagens stadsbyggande och visar på ett föredömligt sätt hur befintliga byggnader kan väckas till liv och hur förtätning i gamla stadsmiljöer kan göras på ett hållbart, resurssmart och miljövänligt sätt. Det goda samarbetet i planering och genomförande lyser igenom resultatet och vi imponeras av den fantastiska förvandlingen som skänkt nytt liv i en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Den återbrukade byggnaden, som energieffektiviserats och fått ökad livslängd, tillsammans med nybyggnationen på innergården ger en spännande mix av gammalt och nytt. Med respekt för det unika malmöitiska och med ett lågt klimatavtryck, bidrar byggnaderna till att fler Malmöbor får nya hem, mitt i centrala Malmö. Går det att göra på Davidshall, går det att göra på fler platser i Malmö och i resten av Sverige!”

 

Det här är första gången som ett och samma projekt belönas med båda priserna.

 

Läs med på Malmö stads hemsida: https://malmo.se/Stadsutveckling/Tema/Bebyggelse-och-utemiljoer/Stadsbyggnadspriset/Brf-Neo-belonas-med-Stadsbyggnadspriset-och-Grona-Lansen-2022.html

PROJEKTSTATUS


Kommande
Pågående
Avslutat