KV Bjuv 3:58

Beställare: 3Hus | Projekt: KV Bjuv 3:58 | Omfattning: Totalentreprenad | Tidsram: Start Februari 2021 | Region: NV Skåne

Nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande Komplementbyggnad.
47 stycken hyreslägenheter fördelat på tre huskroppar som sammanbinds med loftgångar.

PROJEKTSTATUS


Kommande
Pågående
Avslutat