Projekt Virknålen i Hyllie

Beställare: MKB | Projekt: Virknålen 1 | Omfattning: Totalentreprenad | Tidsram: Maj 2019–Juni 2021 | Region: Malmö

Söder om stationshuset i Hyllie, utmed Hyllie Boulevard, bygger BAB flerbostadshus med 142 lägenheter.

Vad är det som utmärker det här projektet tycker du?

Fasaderna är i tegel och delvis i trä. Färgskalorna och materialen är noga utvalda för att skapa harmoni.

— Det finns en exklusiv känsla i allt från val av trappräcke, den vackra entrén samt kulören på hissen ” säger Jan Stefors som är platschef på byggprojektet.

Hyllie växer så det knakar och det som byggs ska hänga samman men samtidigt skapa dynamik och variation. Flerbostadshusen bildar ett helt stadskvarter med varierande höjd mot de olika gatorna och gränderna. Solcellerna på taken är integrerade av estetiska skäl, något som är blivit mer efterfrågat senaste tiden.

 

PROJEKTSTATUS


Kommande
Pågående
Avslutat

Vilka utmaningar har ni stött på under projektets gång?

–Utmaningen i det här projektet har varit utrymmet då det varit mycket begränsat på grund av den vackra pilträdsallén på ena sidan och en trafikerad gata på andra sidan” berättar Jan Stefors och pekar ut mot pilträden.

– Dessutom kommer en del boende flytta in medans vi bygger klart resten. Det har också krävts mycket logistik kring el och ventilation eftersom det är 6 trapphus.

Virknålen Hyllie Juli 2020